CHORISTAS VETERANICUS

Choristas Veteranicus är en blandad kör med verksamhet inom Värmdö Församling. Körledare är Kerstin Alling. Vi repar i Sjöliden tisdagar mellan 13:00 och 15:30. Repertoaren är blandad från Vivaldi till Lasse Holm. Vi uppträder i Värmdö Kyrka och ibland på kommunens äldreboenden.

Följande historik över körens tillkomst, dess namn och kontaktnät kommer från vanligtvis välunderrättat håll nämligen från Kjell Disheden. Han har varit ju med om det mesta i Värmdö Församling bäde vad gäller politik och körverksamhet. Här kommer Kjells berättelse:

Hösten 2009 startades en veterankör med i huvudsak medlemmar från Värmdö Kyrkokör och under ledning av Sten Höge. Syftet var att körveteraner skulle kunna fortsätta att sjunga, men utan press att behöva repa in alltför mycket nytt. Mest sjunga sådant man redan känner till och känner sig säker med. Och inte minst att få umgås och ha trevligt med goda körkamrater och deras anhöriga.

Kören drog till sig allt fler som ville vara med. Veterankören som den då hette blev tillfrågad att medverka vid olika tillfällen i både inom och utanför Värmdö Församling. Idén föddes att kören skulle heta något annat. Värmdö Vokalensemble fanns ju redan och det namnet gav en känsla av kvalité. Kanske Veterankören skulle heta Värmdö Konsonantensemble? Det förslaget röstades ner. Latinisering har i århundraden varit ett knep att märkvärdisera något som egentlig är ganska enkelt. Så föddes namnet Choristas Veteranicus. Man behöver endas kunna lite latin för att förstå att det betyder ”veterankören ”. En medlem i kören som studerat latin längre än de flesta protesterade mot att stavningen inte var korrekt, men det gick i det läget inte att ändra på detta hemgjorda latin. Ibland använder kören förkortningen CV-kören. Bra eftersom veteraner ju har ett långt CV.

För att göra en extra koll av stavningen av Choristas Veteranicus gjordes i alla fall en sökning på nätet. Då kom Choristas Veteranicus upp som en kör i Mexico med exakt det namnet och stavningen. Och i Mexico talar men ju ett latinspråk till vardags och även sjunger på språket. Alltså har kören en systerkör i den lilla staden El Salto som är en del av Guadalajara i Mexico. Kören leds av den unge cantor Pascal Gonzales som fört kören till många ställen i Mexico, men också utomlands. Det mest omtalade framträdandet skedde i operahuset i Toronto 2012. Tänk att verkligheten ibland kan överträffa dikten. Men man måste komma ihåg att det ibland kan vara precis tvärt om.

Inspelningar

PROTONERNA

PROtonerna är en blandad kör med ekonomiskt stöd från PRO Gustavsberg. Övar i Musikens hus i Gustavsberg och sjunger i Gustavsbergs och Ingarö kyrkor, på Gustavsgården, Ovalen, kyrkettan, och Ingarö församlingsgård. Körledare är Anita Forsgren. Känd som Gustavsbergs mest positivt laddade kör, därav namnet!

Inspelningar

VÄRMDÖ VOLKALENSEMBLE

Värmdö Vokalensemble är en blandad kör i Värmdö Församling. Övar i kapellet Sjöliden, sjunger oftast i Värmdö Kyrka. Har haft körresor till Visby, Budapest och Venedig.