1991 - 1995

Bo och Kjell bestämde att börja spela kvartett 1991. Från början var det Bo, Kjell, Lars Johnsson samt en tyska (Lars bekant). Bo träffade Ingmar på Riddersvik hösten 1991 varefter Kjell och Bo kontaktade Sten Gibson och kvartetten med Bo, Kjell, Sten och Ingmar såg sin gryning. Kvartettens första framträdande var Mozarts cellokvartett KV 575, D. Denna spelades upp på Mazersk. Samma kvartett studerades även under Sigtuna kursen 1992 med Ottar Hauge som instruktör.

1992 1a sommaren Mozart d-moll på Karlsby.
1993 Sigtuna Mozart barnsängskvartett 421 Peder Elbaek
1993 2a sommaren i Helsingör Haydn op. 33 nr 6
1994 Sigtuna Haydn op. 33 nr6 Lennart Fredriksson (Spelades denna på Mazer-konsert?)
1994 3e sommaren på Vitsgarn Bartok nr 6 sista satsen
1994 Hammersta Beethoven op 59 nr 3 med Gert Crafoord? (detta stämmer inte med Ingmars kommentarer i tidigare mail)
1995 Sigtuna Haydn op. 77 nr1 Ottar Hauge
1995 4e sommaren på Jogersö Haydn men vilken?
1995 Hammersta Beethoven op. 9 nr 2 D dur Kurt Levin

1996 - 2000

1996: Sigtuna Brahms op. 51 nr 2 Gert Crafoord. Sats 2 "Andante con moto" framfördes på avslutningskonserten.
På våren kom Hans med i kvartetten. Ottar Hauge deltog under våren och hösten i Mozarts kvintett KV 515 i C som spelades på Mazerafton 7 april 1997 (enl. mina anteckningar)

1996: Helsingör Mozarts KV 465 C dur "dissonans".
Hammersta Mozarts dissonanskvartett KV 465 C dur Kurt Levin instruerade

1997: Sigtuna Bartok nr 1 op. 7 Peder Elbaek
Helsingör Bartok nr 1 op. 7
Under Hösten repeterades i huvudsak Beethoven op. 18 nr 3 i D dur.

1998. Sigtuna Beethoven op. 18 nr 3 Lars Fresk
Mazerafton med Beethoven op. 18 nr 3 i D ngn gång på våren.
Började repetera Sjostakovitj nr 8 i c moll op. 110.
Helsingör Sjostakovitj nr 8. Peder Elbaek kom och hjälpte till en av dagarna.

1999: Sigtuna Schubert op. 125 nr 1 Ess dur Fredrik Paulsson
Repeterade Beethoven op. 131 i ciss moll.
Backagård Beethoven op. 131.
Hösten ägnades åt Brahms sextett nr 1 tillsammans med Sten Gibson och Magnus Åberg.

2000: Sigtuna Mozart Ess (Sten) Ottar Hauge (Bo och Magnus hoppade av pga Liss sjuk)
Under ett längre uppehåll våren 2000 spelade Kjell, Hans och Ingmar Beethoven trios.
Under slutet av våren och i Helsingör (i Bos nya lägenhet) spelades i huvudsak Brahms 2a men även lite på Sjostakovitj kvartett nr 7 i fiss moll op. 108.
Under hösten spelade Ingemar Kjell och Hans mest trio, Mozart divertimento KV 563 i Ess.

2001 - 2005

2001: I Sigtuna studerades Brahms sextett Nr.1 i B dur under ledning av Peder Elbaek
Sommaren träfades vi hos Ingmar på Backagård och spelade där Schuberts kvintett i C dur tillsammans med Magnus
Under hösten studerades Beethovens kvartett opus 132 i a moll.

2002: Kjells bror Gert Crafoord instruerade oss i Sigtuna. Vi spelade Beethovens kvartett opus 132 i a moll och 1a satsen framfördes på lördags-konserten.
Under våren spelades L. van Beethoven opus 59 nummer 1
Arbetet fortsatte under sommaren hos Bo i Helsingör där vi spelade in kvartetten.
Under hösten tog vi upp Sjostakovitj kvartett nr 7 i fiss moll op. 108 igen med ambitionen att spela den i Sigtuna.

2003: Sjostakovich kvartett nr 7, Op 101, studerades i Sigtuna med Einar Sveinbjörnsson som instruktör och Bo som primarie.
Under v åren började Bo trappa ner inför flytten till Danmark.
De tv å sista träffarna före sommaren spelade vi sju Beethoven kvartetter. Första kvällen op 59 nr 1 och nr 3 samt op 74. Den andra kvällen spelades 4 st op 18 (nr 1,4,5,6 om jag minns rätt)
Kjell, Hans och Ingmar (Q3) började att spela trio med sikte på Bos flytt till Helsingör. F örst Dohnanyi och under en helg hos Hans på Vätö började vi med Åke Uddén.
Arbetet med Udden fortsatte under hösten

2004: Till Sigtuna hade vi med oss Åke Uddens stråktrio som instuderades med Lennart Fredriksson. Både Lennart och vi blev tända på Udden och triospel. Q3 hade ett par bra framfööranden både i Sigtunas söndagskonsert och i Mazer den 1:a mars.
Inspirerade av triospel i Q3 och Udden fortsatte vi som Q3 med John Fernströms trio för stråkar under under vår och början av hösten. Vi spelade Fernström den 10 oktober på Mazer.
Triospelet fortsatte med Jan Karlstedts Trio för stråkar under hösten.
2005: Till Sigtuna kom Q3 med Jan Karlstedts trio. Instruktör var Einar Sveinbjörnsson. Vi spelade trion den 6:e februari på Mazer.

2006 - 2010

2006: I Sigtuna spelade vi i Q3 Max Reger trio för stråkar Op. 144b
Under senvår och hösten tog Q4 sig an ett av våra häftigare projekt, Beethovens Grosse Fuge, ett verk som för de flesta av oss oss förefallit helt obegripligt. Men det var oerhört roligt. Fi vågade oss på ett framförande på Mazzer den 30 oktober och det höll faktiskt ihop hela vägen!
På sommaren träffade Q3 Thomas Schuback, det blev PQ4. Kjells gode vän, för att spela pianokvartett. Vi började titta på Brahms pianokvartett i c-moll. Det finns en inspelning från Operahögskolan, Thomas arbetsplats av första satsen.
Under hösten fortsatte Q4 med Beethoven, nu Op.135, övade hemma hos David o Karin på Danderydsgatan

2007: I Sigtuna fortsatte vi med Beethoven Op. 135 med Ottar hauge som instruktör. Kvartetten spelades på Mazer den 5 februari.
Under våren fortsatte vi i Q4 med Mozart KV 499, Hoffmeister som framfördes på Mazer den 27 april.
Efter detta blev det PQ4 igen och sommarspel i Operahögskolans lokaler. Vi spelade Mozarts Pianokvartett i g-moll som framfördes på Mazer 17 september.
Hösten fortsatte som Q4 och Karin på 2:a violin med Valborg Aulins kvartett i F-dur.

2008: Arbetet med V Aulin fortsatte i Sigtuna med Fredrik Paulsson. Vi spelade upp Aulin på Mazer den 25 februari.
Vi började på nytt spela trio i Q3 och nu Hilding Rosenbergs Divertimento för Stråktrio som vi spelade på Mazer den 5 maj.
En del av senvåren och början av hösten spelade vi Beethovens Serennade Op. 8 Nr 1 i D-dur som vi spelade upp i Mazer den 14:e september.
På hösten jobbade vi därefter med Valborg Aulins kvartett i F-dur.

2009: Sigtuna ägnades åt Maurice Ravels kvartett o F-dur med Wille Sundling som instruktör. Vi spelade Ravel på Mazer den 26 januari precis efter Sigtuna.
Senvåren och början av hösten spelade vi Beethovens Serenad Op. 8 Nr. 1. Denna hade vi börjat på ett antal gånger men tidigare avfördat p.g.a. den som vi tyckt lite trista marschen i början. Men vi uppskattade den mer och mer och hade under instuderingen stor hjälp av Kjells kompis Thomas Schuback. Vi spelade serenaden på Mazer den 14 september.
Under hösten började vi spela Beeethoven Op. 18 Nr. 1 med Pelle G. Parallellt spelade vi i PQ4, då Elfrida Andree pianokvartett i a-moll Kv 478
2010: Vi framförde Elfrida Andree på Mazer den 18:e januari.
I Sigtuna spelade vi Q4 med Pelle G som primarie och Lennart Fredriksson som instruktör. Det var Beethoven Op. 18 Nr. 1 och framförandet i Mazer var den 22 mars.
PQ4 fortsatte under sommar och tidig höst med en pianokvartettpärla, Brahms c-moll med "världens vackraste cellosolo" i 3:e satsen. Vi framförde Brahms på Mazer den 10 maj.

MEN VAD GJORDE VI PÅ HÖSTEN??
.

2011 -

2011: I Sigtuna var vi som Q3 med Max Regers trio Op. 77b, Vi hade Hege Waldeland som instruktör och trion framfördes på Mazer så fort som det nu gick efter Sigtuna, den 30 januari.

MEN VAD GJORDE DÄREFTER VI PÅ VÅREN?

Under hösten fick vi tillfälle att spela ned Sören Jansson. Sören hade länge önskat spela Carl Nielsen, och vi valde att arbeta med hans kanske mest kända kvartett, Op. 44. Vi speldade upp den först på Mazer den 21 november och strax efteråt på Nockebys äldreboende där man har ett rikt musikliv.
Efter Nielsen var det dags att börja förbereda Sigtuna som Q3 med Jean Cras trio som Hans hittat på en skivinspelning.

2012: Sigtuna ägnades åt Q3 med Jean Cras trio Op. 58 från 1925 med Lennart Fredriksson som instruktör.
Efter Sigtuna frågade David oss om vi ville spela med Patrik Svedrup som är "proffs" och spelat i tale-kvartetten och i Filharmonin. Det nappade vi på och en Haydn kvartett Op. 77 Nr. 1 framfördes vid Mazer Intime den 6:e mars efter 3-4 övningstillfällen med Patrik.
Kjell talade om att hans brorson Mikael saknade kvartettspel under våren och att han kunde tänka sig att spela med Q4. Så blev det och vi tog oss an ett efterlängtat stycke, Hugo Wolf Italiensk Serenad som framfördes på Mazer den 23 april.
Spel med Mikael fortsatte under hösten och vi spelade Haydn Op. 66 Nr. 3 den 17:e september.
Vi fortsätter efter Haydn med ribbhöjningar och har tagit oss an Bartok Nr. 6 och Beethoven Op. 127, dessa båda verk omväxlande, en sats i taget.
I november börjar vi förbereda oss inför Sigtuna där vi ska spela Q3 i Beethoven Op.9 Nr 3.