Inspelningar med stråktrion Q3

Primarie: Kjell Crafoord (inspelningar med början 2003)

Julius Röntgen Stråktrio Nr 6

Bild

Verket studerades in i Sigtuna Januari 2020. Instruktör var Stefan Harg. Vi spelade långsamma satsen på Lördagkvällen. Avsikten var att framföra verket på Mazer November 2020 men Coronan satte käppar i hjulet. Den här presenterade inspelningen är gjord i December 2020 hos Kjell på Auravägen. 


  
 

Gabriel Pierne' - Trois Pieces En Trio

Bild

Spelades in i Oktober 2019 hos Kjell. Vi hade detta stycke på Sigtuna i Januari 2019 med Hege Waldeland som instruktör. Där spelades långsamma satsen Chanson. Pga svårighetsgrad och svårigheter att få tillfälle att få tid för framförandet så hade vi inte spelat upp det i Mazer vid tiden för inspelningen hos Kjell.


  
 

Ludvig van Beethoven Stråktrio Op. 3 Nr.1

Bild

Beethovens första stråktrio har vi hållit på med från och till under många år men inte uppfört den. Vi tog nu mod till oss och bestämde oss för att spela upp den på en Mazer Spelafton och det blev 2017-10-16, Krister Persson var programvärd.

Det är ett stort verk i 6 satser som tar drygt 40 min sannolikt inspirerat av Mozarts divertimento för stråktrio som vi också spelat på Mazer. Beröm fick vi för bra spel och ett mycket genomarbetat framförande. 


  
 

Bengt Hallberg, Stråktrio (1974)

Bild

Vi spelade på Mazer 2017-02-27 bengt Hallbergs stråktrio (1974), ett beställningsverk från Rikskonserter som uruppfördes med Jonsentrion. Q3 studerade in stycket bl.a. på Mazers kammarmiusikkurs i Sigtuna, feb 2917 där Katarina Ström-Harg var vår instruktör och där vi spelade Sats 2 i teatern.


  
 

Mozart Divertimento för stråktrio KV 563

Bild

Q3 spelade detta stycke på Mazers spelafton 2016-10-03. Dessförinnan spelade vi divertimentot som mingelmusik på Johan och Sanna Erikssons bröllop före gästernas middag, Johan är kusin till Ingmars son Martins hustru. Vi har spelat detta verk från och till men aldrig vågat oss på att framföra det pga dess svårighetsgrad inte minst i cellon som har en stämma där handen borde varit begåvad med 6 och inte 5 fingrar, något som tydligen Mozart inte observerat hos tidens cellister.

I inspelningen av hela verket kan man lyssna till Kjells inledning, hur han byter ut sin knarrande stol efter sats 1 och dunset av Hans hakstöd som åker i golvet plus mycket annat som går galet, vilket tyvärr framgår också i de enskilda satserna. 


  
 

Julius Röntgen Stråktrio Nr 7

Bild

Stycket instuderades med Lennart Fredriksson som mentor vid Mazers kammarmusikintenat sista helgen i januari 2016. Sats 2 o 3 framfördes för kursdeltagarna i Sigtuna kammarmusikkurs efter middagen på lördagkvällen denna helg. Inspelningen gjordes på Mazer 2016-02-01.


  
 

Kodaly Intermezzo, Schnittke Trio

Bild

Stycket instuderades med Hege Waldeland som mentor vid Mazers kammarmusikintenat sista helgen i januari 2015. Kodalys Intermexxo framfördes för kursdeltagarna i Sigtuna kammarmusikkurs efter middagen på lördagkvällen denna helg. Vi spelade I Schnittke endast det 2:a och avslutande Adagiosatsen. Inspelningen gjordes på Mazer 2015-02-25.


  
 

Herman Berens Stråktrio Op 85 Nr 1

Bild

Stycket instuderades med Lennart Fredriksson som mentor vid Mazers kammarmusikintenat sista helgen i januari 2014. Sats 2 o 3 framfördes för kursdeltagarna i Sigtuna kammarmusikkurs efter middagen på lördagkvällen denna helg. Inspelningen gjordes på Mazer 2014-03-03. David W-O skulle varit värd men hade förhinder och ersattes av Krister Pettersson


  
 

Ludvig van Beethoven Stråktrio Op 9 Nr 2

Bild

Stycket instuderades med Ottar Hauge som mentor vid Mazers kammarmusikintenat i slutet av 25 - 27 januari 2013. Sats 2 framfördes för kursdeltagarna i Sigtuna kammarmusikkurs efter middagen lördagkvällen denna helg. Inspelningen gjordes efter sista lektionen efterföljande söndag.


  
 

Jean Cras Stråktrio Op. 58 (1925)

Bild

Stycket instuderades med Lennart Fredriksson som mentor vid Mazers kammarmusikintenat i slutet av januari 2012.Inspelningen är gjord vid framförandet på Mazersk spelafton 2012-02-06 med Sören Jansson som kvällens värd.


  
 

Max Reger Stråktrio Op. 77b

Bild

Stycket instuderades med Hege Waldeland som inspirerande mentor vid Mazers kammarmusikintenat i Sigtuna i slutet av januari 2011.Inspelningen är gjord vid framförandet på Mazersk spelafton 2011-01-31.


  
 

Lennart Wenström-Lekare Scherzo för tre stråkar

Bild

Trion är komponerad av Kjells musiklärare i Djursholm. Lennart Wenström-Lekare, som tillika blev körkollega till Kjell senare i livet. Lennart tillfrågades ovid körrepetition m han komponerat något för stråktrio, jådå, så var det. Det blev även så att trion tillägnades Kjell. Lennart "provlyssnade" trion vid repetition hemma hos Kjell och inga allvarliga anmärkningar framfördes. Vi framförde trion på Djursholms slott vid ett tillfälle då Lekare officiellt hedrades för sina insatser inom Djursholms musikliv.


  
 

Ludvig van Beethoven, Serenade Op. 8 Nr 1 i D-dur

Bild

Inspelningen är gjord i Djursholm i September 2009. Framförd på Mazersk Spelafton 14 September 2009". Vid instuderingen fick vi god hjälp at Thomas Schuback.


  
 

Hilding Rosenberg, Divertimento för Stråktrio (1936)

Bild

Verket framfördes på Mazer spelafton i den 5 Maj 2008 varifrån den sista av inspelningarna, Nr 5, är hämtad. Satserna är:


  
 

Ludvig van Beethoven, Stråktrio Op. 9 Nr 3 i c-moll

Bild

Inspelningen är gjord i Djursholm. Inte ännu framfört på Mazer, en annan trio förekom oss då vi "var på väg".


  
 

Jan Carlstedt, Trio för stråkar

Bild

Q3 studerade in trion hösten 2004 och i Sigtuna 2005 med Einar Sveinbjörnsson som instruktör. Inspelningen är gjord i Djursholm den 6 februari 2006. Framfört på spelafton den 7 februari samma år.


  
 

Max Reger, Trio för stråkar, op. 144b

Bild

Inspelningen är gjord i Djursholm. Stycket framfördes den 30 januari 2006 på Mazer spelafton.


  
 

John Fernström, Trio för stråkar

Bild

Inspelningen är gjord i Djursholm den 10 oktober 2004. Framfört på Masersk spelafton den 11 oktober samma år.


  
 

Åke Udden, Stråktrio

Bild

Verket studerades in på Sigtuna januari 2004 med Lennart Fredriksson som instruktör. Det framfördes på Mazer spelafton 1 mars samma år. Alla Åke's barn var närvarande och även något av hans barnbarn. Familjen visade stor uppskattning av vårt framförande. Som en av sönerna sa: "Det är roligt att nån vill spela farsans musik". Q3 förlänades en stor bukett vackra rosor, se bilden.


  
 

Ernst Dohnanyi, Serenad Op 10.

Bild

Inspelat i Sigtuna, januari 2003 av Q3 under kvällsspelning efter Q4 repetition av Shostakowich nr 7 som ligger på samma skiva. Endast första satsen spelades in.


  
 

Knappen Spela

Knappen "Spela" är till för att visa spellista på framförd musik resp. tillfälle. Styckena startar tyvärr inte alltid av sig självt, klicka på pilen till vänster på spelaren för att sätta igång första i listan eller klicka på en titel i listan.  

Ibland laddas endast en del av musiken in vid första spelningen. Kaln lösas genom att trycka en gång till på spelarens vänstra symbol för att stanna uppspelningen. Hela stycket brukar då laddas in, se mörk skugga i ternometern som växer åt höger.

Man kan flytta fram spelpunkten för musiken till en plats inne i verket. Klicka i "termometern" på det ställe du önskar spola fram till. Detta fungerar då data har laddats ner till er dator/telefon fram till den valda tidpunkten.

På mobiler, iPhone, Android verkar Chrome webbläsare fungera rätt bra.

Knappen Ladda ner

Klicka och en lista med den musik som finns i webb domänen kommer upp. Klicka på en rad och nedladdningen påbörjas. Musikfilen hamnar på dator i "Download" mappen. På android hamnar musikfilerna varaktigt i musikspelare. På iPhone går en spelare igång, men tusan vet var filerna lagras, förmodligen i nån temporär mapp.

Knappen Städa

Knappen "Städa" tar bort spelare och spellistor från sidan.